Impresum

Naziv medija: Radio Gogy

Poslovno ime: Preduzeće za proizvodnju, promet, usluge i export-import Gogy D.O.O Gornji Milanovac

Adresa: V.Rajića 14, 32300 Gornji Milanovac

Glavni i odgovorni urednik: Goran Avramović

Telefon: +381 32 710 400

Fax: +381 32 710 400

e-mail: radiogogy@gmail.com

Adresa internet stranice: radiogogy.com

Izvršavanje obaveza koje Gogy radio d.o.o ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnom informisanju i medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registracioni broj medija: Gogy Radio RA000050

Frekvencija: 95.8

PIB: 100889031

MB: 17370863